MediTox s.r.o.


NOVINKY

U příložitosti výročí založení proběhlo v rámci Bio International Convention v San Diegu slosování o sadu českého křišťálu.Seminář “Preklinické hodnocení léčiv” na téma:

  • Role preklinické toxikologie v procesu farmaceutického a biotechnologického vývoje
  • Role GxP
  • Typy preklinických studií
  • Rozdíly v požadavcích na preklinické hodnocení malých molekul, biologických látek a zdravotnických prostředků - preklinická podpora klinických zkoušek
  • Role CRO (smluvní výzkunné organizace) a komunikace mezi CRO a zadavateli

Červen 2013: ICRC (Mezinárodní centrum klinického výzkumu), FNUSA, Brno

Listopad 2013: ODDC (Centrum vývoje originálních léčiv), UOCHB AS CR, Praha

Únor 2014: CTBT (Centrum transferu biomedicínských technologií), Fakulní nemocnice Hradec Králové

2015: Biomedicínský klastr SKOLKOVO, 18.3.2015, Moskva, Ruská Federace

Program interního vzdělávání 2016