MediTox s.r.o.


NOVINKY

2021

Nové metody:

Genotoxikologie: In vitro mammalian cell gene mutation test (MLA) – interní validace

Změna metody inhalační anestezie při odběru krve (hlodavci) a chirurgických zákrocích – kombinovaný anestetizační přístroj pro anestezii isofluranem nebo sevofluranem včetně speciálních masek pro různě druhy zvířat

2020

Nové metody a modely:

Genotoxikologie: In vitro mammalian cell gene mutation test (MLA)

Speciální modely: chronický glaukom u králíka, osteoartróza u králíka

Nové akreditace:

  • OLAW - schválení strategie welfare Úřadem pro dobré životní podmínky laboratorních zvířat Národního institutu zdraví USA pro roky 2020 - 2025
  • CIR akreditace prodloužena do r. 2023
  • Oprávnění k používání pokusných zvířat a k chovu pokusných zvířat a k dodávce pokusných zvířat
    Uděleno Ministerstvem zemědělství CŘ pro roky 2020 - 2025

Program interního vzdělávání 2021

Program interního vzdělávání 2021
Datum Téma
18.-19.02.2021 Školení tabulkový procesor MS Excel
17.03.2021 Informace k Novele zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání
28.04.2021 Výběr dávek v tox studiích, konverze mezi druhy
19.05.2021 Školení SLP (LAB, OŠ)
23.06.2021 Hodnocení účinnosti tkáňových lepidel na modelových poškozeních tkání na prasatech
15.09.2021 Školení SLP (TÚ)
29.09.2021 Studie bezpečnosti potravinového doplňku na kočkách, specifika hematologického vyšetření
20.10.2021 Spontánní patologické/histopatologické nálezy u psa beagle
24.11.2021 Alternativní metody v preklinické toxikologii
08.12.2021 Školení SLP (VŠ)