MediTox s.r.o.


NOVINKY

V závěru roku 2017 byla dokončena zásadní přestavba hemodynamické laboratoře na specializovaný chirurgický trakt a rekonstrukce experimentálních prostor pro psy, králíky a kočky.

Kompletní rekonstrukce a rekonstrukce a dovybavení experimentálního a chovného prostoru pro primáty začne v září 2018.

Nová metoda testování mutagenity - mutagenita v bakteriích metodou mikrofluktuace prošla interní validací a byla uvedena do provozu v červnu roku 2018.

Program interního vzdělávání 2018