MediTox s.r.o.


GRANTOVÉ PROJEKTY

Cílem projektu je vývoj nových a účinných genových vakcín aktivujících imunitní odpověď po transferu genových vakcín pomocí elektroporace (EGT).

MediTox s.r.o. čelene konzorcia projektu Centrum vývoje originálních léčiv, jehož strategickým úkolem je rozvoj tradičné úspěšných oblastí lékařské vědy a výzkumu.

Posláním centra je komercializace a praktické využití výsledků základního výzkumu v oblasti vývoje originálních léčiv.

V současnosti jsou do centra zahrnuty následující indikace:

  • Zánětlivé choroby, zejména ulcerativní kolitida a další chroby trávicích traktu (2 projekty)
  • Neurodegenerativní a psychiatrické choroby (1 projekt)
  • Neoplatické choroby (5 projektů)
  • Léčba obezity (1 projekt)

Členové konzorcia:

Ústav organické chemia a biochemie AV v.v.i.

Ústav organické chemia a biochemie AV v.v.i.

APIGENEX s.r.o.

APIGENEX s.r.o.

Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Vysoká škola chemicko-technologická Praha

Ústav experimentální medicíny AV, v.v.i.

Ústav experimentální medicíny AV, v.v.i.

Fyziologický ústav AV, v.v.i.

Fyziologický ústav AV, v.v.i.

IOCB TTO s.r.o.

IOCB TTO s.r.o.

MediTox s.r.o

MediTox s.r.o

Universita Palackého Olomouc

Universita Palackého Olomouc