MediTox s.r.o.


O SPOLEČNOSTI

MediTox s.r.o. je GLP-certifikovaná smluvní výzkumná organizace, která se zabývá přreklinickým výzkumem a vývojem, má zkušenosti s různými typy látek a terapeutickými oblastmi, s týmem odborníků schopným navrhovat a provádět řadu experimentů v plném souladu se standardy SLP a v souladu s další mezinárodní směrnicemi (EMA, ICH / VICH, OECD, US FDA, ISO).

Zaměření

Preklinický výzkum a vývoj v oblasti očních chorob, kontaktní dermatitidy, osteoartrozy, preklinického vývoje vakcín a genových terapií a dalších


Odborná experimentální činnost V oblasti preklinického a toxikologického hodnocení humánních a veterinárních léčiv, biopreparátů, zdravotnických prostředků, potravních doplňků a doplňků krmiv (EMA/ICH/VICH/FDA/ISO), chemických látek a přípravků (ECHA)


Vývoj experimnetálních modelů vybraných chorob chronický glaukom, kontaktní dermatitida, antivirové účinnosti (chřipka, adenovirus)


Akreditované chovné zařízení pro laboratorní zvířata Registrační číslo hospodářství: Čj. CZ 02396


Organizační schéma

Vedení společnosti:

CEO: Jan Zábský (zabsky(at)meditox.eu)

CFO: Eugeniusz Szturc (szturc(at)meditox.eu)

CSO: Lukáš Reček (recek(at)meditox.eu)

CBO: Ivana Šurová (surova(at)meditox.eu)

Oddělení jištění jakosti:

Vedoucí oddělení: Kateřina Ptáčková (ptackova(at)meditox.eu)

Odborní poradci:

Dr Ladislav Novotny, MVDr, MSc, PhD, FRCPath CertAqV Dipl. ECAAH MRCVS (veterinární patologie a histopatologie)


Jiří Beránek, DVM, PhD. (Veterinární klinika se zaměřením na oční poruchy v Pardubicích, Board Member of European Society of Veterinary Ophthalmologists)


Prof. MUDr. Ivo Steiner, PhD. (Zástupce přednosty Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové)


MVDr. Martin Faldyna, PhD. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno)


Doc. MUDr Ladislav Hess, DrSc. (Ústav klinické a experimentální medicíny, Praha)


Doc. MVDr. Michal Vlašín, PhD. (Queens Veterinary School Hospital University of Cambridge)