MediTox s.r.o.


O SPOLEČNOSTI

MediTox s.r.o. je smluvní výzkumná organizace působící v oblasti preklinického výzkumu a vývoje v oblasti kardiologie, neurologie, diabetu, vývoje vakcín a preklinického hodnocení bezpečnosti léčiv, biologických přípravků, potravních doplňků a prostředků zdravotnické techniky (PHARMA), a toxikologického hodnocení chemických látek a přípravků (REACH).


Kvalita práce je garantovaná mezinárodně uznávaným certifikátem Správné laboratorní praxe, odborné činnosti jsou prováděny se shodě s mezinárodně platnými standardy OECD, EMA, ICH/VICH, US FDA, US PA.

Zaměření

Preklinický výzkum a vývoj v oblasti kardiovaskulárních poruch, neurodegenerativních chorob, oftalmologie, diabetu a vývoje vakcín.


Komplexní preklinický a toxikologický program pro hodnocení humá nních a veterinárních léčiv, biologických látek, potravních doplňků a prostředků zdravotnické techniky (PHARMA), a chemických látek a příptavků (REACH)


Animální modely vybraných chorob


Chov laboratorních zvířat (nehumánní primati a psi)


Organizační schéma

Vedení splečnosti:

CEO: Jan Zábský (zabsky@MediTox.eu)

Deputy CEO: Ivana Šurová (surova@MediTox.eu)

CFO: Eugeniusz Szturc (szturc@MediTox.eu)

Odborní poradci:

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (Lékařská fakulta UK, Hradec Králové)


Prof. MVDr. Jan Motlík, DrSc. (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV)


Doc. MUDr Ladislav Hess, DrSc. (Ústav klinické a experimentální medicíny, Praha)


Doc. MVDr. Michal Vlašín, PhD. (Veterinární poliklinika Jaggy Brno, FNUSA-ICRC Brno)


MVDr. Martin Faldyna, PhD. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno)


Jiří Beránek, DVM, PhD. (Veterinary Clinic specialized in eye diseases Pardubice, Board Member of European Society of Veterinary Ophthalmologists)


Prof. MUDr. Ivo Steiner, PhD. (Appointed professor of pathology at Charles University, Faculty of Medicine, Hradec Králové)