MediTox s.r.o.


O SPOLEČNOSTI

MediTox s.r.o. je smluvní výzkumná organizace působící v oblasti preklinického výzkumu a vývoje v oblasti kardiologie, neurologie, diabetu, vývoje vakcín a preklinického hodnocení bezpečnosti léčiv, biologických přípravků, potravních doplňků a prostředků zdravotnické techniky (PHARMA), a toxikologického hodnocení chemických látek a přípravků (REACH).


Kvalita práce je garantovaná mezinárodně uznávaným certifikátem Správné laboratorní praxe, odborné činnosti jsou prováděny se shodě s mezinárodně platnými standardy OECD, EMA, ICH/VICH, US FDA, US PA.

Zaměření

Preklinický výzkum a vývoj v oblasti kardiovaskulárních poruch, bezpečnosti vakcín (chřipka, adenovirové vektory), oftalmologie, kontaktní dermatitidy, osteoartrózy)


Komplexní preklinický a toxikologický program pro hodnocení humá nních a veterinárních léčiv, biologických látek, potravních doplňků a prostředků zdravotnické techniky (PHARMA), a chemických látek a příptavků (REACH)


Animální modely vybraných chorob


Chov laboratorních zvířat (nehumánní primati a psi)


Organizační schéma

Vedení společnosti:

CEO: Jan Zábský (zabsky@meditox.eu)

CFO: Eugeniusz Szturc (szturc@meditox.eu)

CSO: Lukáš Reček (recek@meditox.eu)

Oddělení jištění jakosti:

Vedoucí oddělení: Ivana Šurová (surova@meditox.eu)

Odborní poradci:

Prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc. (Lékařská fakulta UK, Hradec Králové)


Doc. MUDr Ladislav Hess, DrSc. (Ústav klinické a experimentální medicíny, Praha)


Doc. MVDr. Michal Vlašín, PhD. (Queens Veterinary School Hospital University of Cambridge)


MVDr. Martin Faldyna, PhD. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno)


Jiří Beránek, DVM, PhD. (Veterinární klinika se zaměřením na oční poruchy v Pardubicích, Board Member of European Society of Veterinary Ophthalmologists)


Prof. MUDr. Ivo Steiner, PhD. (Zástupce přednosty Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové)