MediTox s.r.o.


O SPOLEČNOSTI

MediTox s.r.o. je GLP-certifikovaná smluvní výzkumná organizace, která se zabývá přreklinickým výzkumem a vývojem, má zkušenosti s různými typy látek a terapeutickými oblastmi, s týmem odborníků schopným navrhovat a provádět řadu experimentů v plném souladu se standardy SLP a v souladu s další mezinárodní směrnicemi (EMA, ICH / VICH, OECD, US FDA, ISO).

Zaměření

Hlavní aktivity jsou zaměřeny na 3 oblasti: humánní medicína, veterinární medicína a oblast zdravotnických prostředků.


Humánní medicína: Raný preklinický vývoj (ADME-tox)


  • Preklinický vývoj (obecná toxicita, genotoxicita, lokální účinky, bezpečnostní farmakologie, farmakokinetika, toxikokinetika, biodistribuce, reprodukční toxicita, karcinogenita, inhalační toxicita)
  • Neklinický výzkum a vývoj (terapeutické vakcíny, oftalmologie, osteoartróza, periodontitida)
  • Zvířecí modely vybraných chorob

Veterinární medicína: bezpečnost veterinárních léčiv a produktůl (TAS, BEQ BA, test ponořením a vymytím, stírací test), testování bezpečnost krmiv


Zdravotnické prostředky: Testování biologické snášenlivosti dle ISO 10993


Organizační schéma

Vedení společnosti:

CEO: Jan Zábský (zabsky(at)meditox.eu)

CFO: Eugeniusz Szturc (szturc(at)meditox.eu)

CSO: Lukáš Reček (recek(at)meditox.eu)

CBO: Ivana Šurová (surova(at)meditox.eu)

Oddělení jištění jakosti:

Vedoucí oddělení: Kateřina Ptáčková (ptackova(at)meditox.eu)

Odborní poradci:

Dr Ladislav Novotny, MVDr, MSc, PhD, FRCPath CertAqV Dipl. ECAAH MRCVS (veterinární patologie a histopatologie)


Jiří Beránek, DVM, PhD. (Veterinární klinika se zaměřením na oční poruchy v Pardubicích, Board Member of European Society of Veterinary Ophthalmologists)


Prof. MUDr. Ivo Steiner, PhD. (Zástupce přednosty Fingerlandova ústavu patologie LF UK a FN v Hradci Králové)


MVDr. Martin Faldyna, PhD. (Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno)


Doc. MUDr Ladislav Hess, DrSc. (Ústav klinické a experimentální medicíny, Praha)


Doc. MVDr. Michal Vlašín, PhD. (Queens Veterinary School Hospital University of Cambridge)