MediTox s.r.o.


LABORATOŘ EXPERIMENTALNÍ CHIRURGIE

Plně vybavený operační sál pro specializované operace (abdominální, kardiovaskulární, zubní, kostní, ortopedické) u laboratorních zvířat (hlodavců a nehlodavců) umožňující experimentální studium (posouzení biologické kompatibility) a vývoj specializovaných zvířecích modelů.


Modely

  • Experimentální infarkt myokardu
  • Ischemicko-reperfuzní poškození jater
  • Vaskulární restenózy
  • Osteoartróza, králík, pes
  • Dentální implantace, prase, pes
  • Implantace do kostí, králík, pes, prase