MediTox s.r.o.


LABORATOŘ HEMODYNAMIKY

Operační sál vybavený pro speciálizovanou chirurgii labortorních zvířat včetně diagnostické laboratoře umožňuje vývoj a optimalizaci animálních modelů (psi, nehumánní primáti) vybraných poruch vitálních system, především kardiovaskulárního systému.


Modely

  • Experimentální infarkt myokardu
  • Ischemicko-reperfuzní poškození jater
  • Vaskulární restenózy