MediTox s.r.o.


EXPERIMENTÁLNÍ MODELY

Dostupné modely: Chronický glaukom, kontaktní dermatitida, artroza, model chřipky

Modely ve vývojií: ostoartroza, chronický glaukom