MediTox s.r.o.


EXPERIMENTÁLNÍ MODELY

Chronický glaukom (psi, králíci)
Chřipka (fretky)
Osteoartróza (psi)
Acutní kontaktní dermatitida (prasata)
Periodontitida (psi)