MediTox s.r.o.


Zaměření

Preklinický výzkum a vývoj V oblasti kardiovaskulárních poruch, očních chorob, diabetu a vývoje vakcín

Odborná experimentální činnost V oblasti preklinického a toxikologického hodnocení humánních veterinárních léčiv, biopreparátů, prostředků zdravotnické techniky, potravních doplňků (PHARMA), chemických látek a přípravků a biocidů (REACH)

Vývoj experimnetálních modelů vybraných chorob (kardiovaskulární poruchy, oční choroby, diabetes, …)

Chov laboratorních zvířat – akreditované chovné zařízení pro psy a nehumánní primáty
Registrační číslo zařízení: Čj. 38715/2015-MZE-17214

MediTox s.r.o.

MediTox s.r.o. je soukromá, nezávislá, smluvní výzkumná organizace zabývající se preklinickým vývojem a výzkumem a poskytující komplexní toxikologický servis v oblasti humánních a veterinárních léčiv, biopreparátů a chemických a agrochemických látek a přípravků.


Vlastní i smluvní výzkumná činnost je prováděna s důrazem na vysoký odborný standard, kvalitu, přísně individuální řešení, flexibilitu a cenovou konkurence schopnost.


Tým odborníků MediTox s.r.o. je schopen řídit, provádět a hodnotit řadu experimentů podle mezinárodně platných norem a předpisů (OECD, EU, US FDA, US EPA a další) ve shodě s požadavky SLP (OECD, US FDA).


Bio Asia 2017, Feb. 06 – Feb. 08, Hyderabad, India

Bio Asia 2017BIO-Europe Spring 2017, March 20 - 22, Barcelona, Spain

BIO-Europe Spring 2017BIO International Convention 2017, June 19 – 22, San Diego, USA

BIO International Convention 2017Nordic Life Sciences Partnering 2017, September 12 – 14, Malmo, Sweden

Nordic Life Sciences Partnering 2017CPhI Worldwide 2017, October 24 – 26, Frankfurt, Germany

CPhI Worldwide 2017


MediTox s.r.o.

MediTox s.r.o. soukromá, nezávislá, smluvní výzkumná organizace zabývající se preklinickým vývojem a výzkumem a poskytující komplexní toxikologický servis v oblasti humánních a veterinárních léčiv a biopreparátů a chemických a agrochemických látek a přípravků.


Vlastní i smluvní výzkumná činnost je prováděna s důrazem na vysoký odborný standard, kvalitu, přísně individuální řešení, flexibilitu a cenovou konkurence schopnost.


Tým odborníků MediTox s.r.o. je schopen řídit, provádět a hodnotit řadu experimentů podle mezinárodně platných norem a předpisů (OECD, EU, US FDA, US EPA a další) ve shodě s požadavky SLP (OECD, US FDA).
Bio Asia 2017, Feb. 06 – Feb. 08, Hyderabad, India

Bio Asia 2017BIO-Europe Spring 2017, March 20 - 22, Barcelona, Spain

BIO-Europe Spring 2017BIO International Convention 2017, June 19 – 22, San Diego, USA

BIO International Convention 2017Nordic Life Sciences Partnering 2017, September 12 – 14, Malmo, Sweden

Nordic Life Sciences Partnering 2017CPhI Worldwide 2017, October 24 – 26, Frankfurt, Germany

CPhI Worldwide 2017


MediTox s.r.o.

MediTox s.r.o. soukromá, nezávislá, smluvní výzkumná organizace zabývající se preklinickým vývojem a výzkumem a poskytující komplexní toxikologický servis v oblasti humánních a veterinárních léčiv a biopreparátů a chemických a agrochemických látek a přípravků.


Vlastní i smluvní výzkumná činnost je prováděna s důrazem na vysoký odborný standard, kvalitu, přísně individuální řešení, flexibilitu a cenovou konkurence schopnost.


Tým odborníků MediTox s.r.o. je schopen řídit, provádět a hodnotit řadu experimentů podle mezinárodně platných norem a předpisů (OECD, EU, US FDA, US EPA a další) ve shodě s požadavky SLP (OECD, US FDA).Bio Asia 2017, Feb. 06 – Feb. 08, Hyderabad, India

Bio Asia 2017BIO-Europe Spring 2017, March 20 - 22, Barcelona, Spain

BIO-Europe Spring 2017BIO International Convention 2017, June 19 – 22, San Diego, USA

BIO International Convention 2017Nordic Life Sciences Partnering 2017, September 12 – 14, Malmo, Sweden

Nordic Life Sciences Partnering 2017CPhI Worldwide 2017, October 24 – 26, Frankfurt, Germany

CPhI Worldwide 2017


MediTox s.r.o.

MediTox s.r.o. je soukromá, nezávislá, smluvní výzkumná organizace zabývající se preklinickým vývojem a výzkumem a poskytující komplexní toxikologický servis v oblasti humánních a veterinárních léčiv a biopreparátů a chemických a agrochemických látek a přípravků.


Vlastní i smluvní výzkumná činnost je prováděna s důrazem na vysoký odborný standard, kvalitu, přísně individuální řešení, flexibilitu a cenovou konkurence schopnost.


Tým odborníků MediTox s.r.o. je schopen řídit, provádět a hodnotit řadu experimentů podle mezinárodně platných norem a předpisů (OECD, EU, US FDA, US EPA a další) ve shodě s požadavky SLP (OECD, US FDA).Bio Asia 2017, Feb. 06 – Feb. 08, Hyderabad, India

Bio Asia 2017BIO-Europe Spring 2017, March 20 - 22, Barcelona, Spain

BIO-Europe Spring 2017BIO International Convention 2017, June 19 – 22, San Diego, USA

BIO International Convention 2017Nordic Life Sciences Partnering 2017, September 12 – 14, Malmo, Sweden

Nordic Life Sciences Partnering 2017CPhI Worldwide 2017, October 24 – 26, Frankfurt, Germany

CPhI Worldwide 2017